Termometer

Termometer

En termometer mäter kroppstemperaturen och det kan göras med olika metoder. Vilken temperatur en termometer visar kan bero på olika faktorer. Temperaturen skiljer sig mellan olika människor. Olika faktorer påverkar kroppstemperaturen som tidpunkt på dagen (högre på kvällen), mätmetod, fysisk aktivitet, väder och ålder. Feber är ingen sjukdom i sig men en alarmsignal. Feber är en skyddande reaktion från kroppen där immunsystemet skyddar mot infektioner. En normal och genomsnittlig temperaturnivå är mellan 36,1° - 37,5 ° och beror på mätningens placering. Om mätvärdet överstiger 38°C så kallar man det feber. Temperaturnivå på 40 grader och över kan vara farligt. Hos MediStore hittar du ett stort urval av termometrar och du kan köpa direkt på hemsidan eller ringa vår kunniga kundtjänst.

Korrekt temperaturmätning

För att mäta temperaturen på kroppen och se om man eventuellt är sjuk så behövs vissa förkunskaper. Temperaturen kan exempelvis mätas rektalt, i munnen, under armen, i örat eller direkt på huden.

Det vanliga är att man tror att temperaturen uppför sig likadant oavsett vart man mäter på kroppen och att samma gränsvärden gäller oavsett mätmetod, så är inte fallet.
Många brukar även addera ett värde till sitt mätresultat när man jämför mellan en mätning som har gjorts rektalt och sedan i munnen, detta är ej korrekt, använd istället tabellen nedan eller tabellen i manualen.
Det absolut bästa är att ha koll på sin normaltemperatur, medeltemperaturen under dagen när man är frisk, och sedan utgå från den för att se om temperaturen börjar stiga.

Temperaturen varierar beroende på vart du mäter, med ålder, tid på dygnet och eventuella fysiologiska grundvärden. Det absolut viktigaste är att använda sig av samma mätmetod varje gång du mäter, ha koll på ditt normalvärde när du inte är sjuk och följa temperaturvariationer. Utifrån dessa förutsättningar kommer du få ett noggrant mätvärde oavsett vilken utrustning du väljer samt var på kroppen du väljer att ta temperaturen.

Temperaturmätning i örat:

Det vanligaste idag är att man mäter i örat vilket är betydligt enklare än att mäta i munnen, under armen eller rektalt. Men det finns ett problem med att mäta temperaturen i öronen då örongångarna kan variera vilket kan göra det svårt att hitta korrekt placering.

Temperaturmätning i munnen:

Problemet med att mäta i munnen är att temperaturen varierar väldigt mycket. Beroende på placering kan variationen vara upp till en grad. Dessutom tar det lång tid att mäta och termometern måste vara helt stilla.

Temperaturmätning under armen:

Precis som i munnen är det väldigt svårt att få till en korrekt mätning.

Temperaturmätning rektalt:

Detta är en gammal och förlegad metod som inte rekommenderas av praktiska och hygieniska skäl.

Temperaturmätning på huden:

Detta är den modernaste, snabbaste och mest praktiska mätmetoden, speciellt på barn. Den enda nackdel som finns är att vi inte är så vana vid denna mätmetod så nya gränsvärden måste studeras. Detta gör så att man inte kan jämföra med äldre mätmetoder. Se tabell nedan eller i manualen.

Nedan är två tabeller för temperaturgränsvärden beroende på mätmetod och ålder. Dessa är medeltemperaturer och ses som normalen för temperaturspridning hos befolkningen. Det finns människor som är utanför normalen men tabellerna speglar majoriteten av befolkningen. Det viktiga blir därför att kontrollera just din normaltemperatur med hjälp av egna mätningar. Dessutom har vi noterat att det i manualer från respektive tillverkare av termometrar kan variera i tabellerna.

Normal medeltemperatur beroende på mätmetod:

Mätmetod Temperatur C Temperatur F
Rektalt 36,6 - 38 97,8 - 100,4
Munnen 35,5 - 37,5 95,9 - 99,5
Armhålan 34,7 - 37,3 94,4 - 99,1
Örat 35,8 - 38 96,4 - 100,4
Pannan 35,8 - 37,6 96,4 - 99,7


Normal medeltemperatur beroende på ålder:

Ålder Temperatur C Temperatur F
0 - 2 år 36,4 - 38 97,5 - 100,4
3 - 10 år 36,1 - 37,8 97,0 - 100,0
11 - 65 år 35,9 - 37,6 96,6 - 99,7
> 65 år 35,8 - 37,5 96,4 - 99,5

Författare
Peter Gaverstedt, Medicinteknisk Ingenjör

Mångårig arbetslivserfarenhet av service och utbildning inom området medicinsk teknik.

Läs mer
Produkter
12 36 72