Hem » Medicinsk Utrustning » Bladder Scan

Bladder Scan

En bladderscan är en apparat som mäter volymen i en urinblåsa med hjälp av ultraljud. Med Bladder scan och en 3D-probe mäts blåsvolymen på ett snabbt och enkelt sätt med tydlig presentation i en display. Med hjälp av bladderscans slipper patienten få kateterisering i onödan.

Hur gör du för att mäta volymen i urinblåsan:

 • Mät alltid i medellinjen mellan symfysen och naveln, aldrig någon annan stans.
 • Palpera symfysen
 • Placera en ordentlig mängd ultraljudsgel i medellinjen strax ovanför symfysen och placera sedan proben på samma ställe.
 • Håll proben snett nedåt så att delen där kabel går in i proben är vinklad mot patientens huvud och själva scanningytan på proben mot benen på patienten. Proben ska då vara vinklad ca 45 grader.
 • Tryck på scanning-knappen på proben för att utföra en mätning.
 • När du har utfört en första scanning av urinblåsan och fått ett värde så flyttar du proben 1 centimeter närmare mot naveln för att göra nästa mätning.


Användningsområde för Bladder Scan:

 • Misstänkt kateterstopp
 • Inkontinensutredningar
 • Residualurin
 • Urinstämma
 • Diagnoshjälp vid oklara buksmärtor
 • Läkemedelsbehandling
 • Hjälp vid blåsträning


Fördelar med en Bladderscan:

 • Vårdtagaren undviker risken att få en urinvägsinfektion
 • Vårdtagaren undviker onödiga kateteriseringar och slipper obehaget i samband med dessa
Läs mer
Produkter
12 36 72