VANLIGA FRÅGOR OM ELEKTRONISKA BLODTRYCKSMÄTARE


VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM BLODTRYCK! 

När uppstår högt/lågt blodtryck?
Blodtrycket kontrolleras av den delen av hjärnan som kallas cirkulationscentrumet, och det skickar ut signaler via nervsystemet. Blodtrycksnivån justeras av styrkan i hjärtslagen och hur hastigt det slår (pulsen) samt hur breda blodkärlen är. Det sistnämnda styrs av ett nät av fina muskler på blodkärlens innerväggar. Det arteriella blodtrycket skiftar regelbundet under hjärtats gång: när hjärtat töms på blod och det pumpas ut till kroppens kärlsystem (det systoliska blodtrycket) når det maximum och är som högst och motsatsen under hjärtats viloperiod (det diastoliska blodtrycket) då det är som lägst. För att undvika att man drabbas av följdsjukdomar måste man se till att blodtrycket hålls inom vissa värden.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Frågor som ställs när mätresultatet verkar osannolikt
1. Min doktor påstår att alla elektroniska blodtrycksmätare är värdelösa och att det bara är erfarna läkare eller sjuksystrar som kan ta det. Hur noggrant mäter MEDISANAS blodtrycksmätare blodtrycket? Svar

2. Jag förväntar mig att blodtrycket skall vara detsamma varje dag jag tar det med min MEDISANA blodtrycksmätare, men det är alltid olika. Kan den vara felaktig?  Svar

3. Min doktor säger att mitt blodtryck är 150 över 100, men när jag tar det hemma med MEDISANA-apparaten brukar det ligga på omkring 135 över 95? Svar

4. Jag har lärt mig att blodtrycket växlar under dagen och att det är naturligt att det blir olika resultat. Hur vet man då vilket som är mitt verkliga blodtryck? Svar

5. Innan jag köpte MEDISANA-blodtrycksmätaren hade jag ett annat märke tillverkad av en annan firma. Varför blir inte blodtrycket detsamma med MEDISANA-mätaren? Svar

6. Hur kan jag vara säker på att blodtrycksmätaren fortfarande tar det exakta blodtrycket efter jag använt den i många år eller efter den fallit golvet? Svar

7. Varför är det rådligt att ha blodtrycksmätaren testad och när bör jag göra det? Svar

8. Vilken blodtrycksmätare är pålitligast, den som mäter blodtrycket i handleden eller i överarmen? Svar

9. Är manuell mätning lika pålitlig som automatisk? Svar

10. När jag tar blodtrycket med min MEDISANA- blodtrycksmätare är det systoliska detsamma som  när min doktor tar det, men det diastoliska skiljer sig då det är ungefär 10 mm kvicksilver högre? Hur kommer sig det? Svar

11. Hemma mäter jag ofta blodtrycket flera gånger med min MEDISANA-blodtrycksmätare, och till att börja med mäter den blodtrycket riktigt. Men efter ungefär femte mätninen blir det plötsligt mycket lägre? Svar

12. Mäter min MEDISANA-blodtrycksmätare blodtrycket lika noggrant när jag är gravid? Svar

Frågor som rör själva mätningsproceduren

13. Under vilka förhållanden är det bäst att ta blodtrycket? Svar

14. Hur ofta och när på dagen är det bäst att mäta blodtrycket med min MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare? Svar

15. Vad betyder meddelanden såsom “Error 1”, “Error 3”, o.s.v? Svar

16. Vilken arm är den lämpligaste att ta blodtrycket på, den vänstra eller den högra? Svar

17. Min arm är tjockare än måtten som står angivna. Vad gör jag? Svar

18. Min överarm är ovanligt smal, ja smalare än den angivna undre gränsen för normalmanschetten. Kan en blodtrycksmätare som är avsedd för handleden även användas på överarmen om den skulle passa? Svar

19. Går det bara att sätta manschetten på överarmen, eller går det lika bra att sätta den på t.ex. underarmen eller benet? Svar

20. Vad händer om jag inte placerar manschetten på samma nivå som hjärtat? Svar

21. Hur länge behöver jag vänta innan jag mäter blodtrycket igen? Svar

22. Jag bytte batterier nyligen, och redan efter att ha använt blodtrycksmätaren ungefär 50 gånger är de slut. Är det normalt? Svar

Frågor som rör: Produkter

23. Hur går det till när MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare tar folks blodtryck? Svar

24. Vad betyder “fuzzy logic”? Svar

25. Går det att använda vilken manschett som helst så länge den passar? Svar

26. Går det att tvätta manschetten? Svar

27. Hur många gånger kan manchettens Velcro låsmekanism öppnas och stängas? Svar

28. Jag äger redan en elomkopplare. Kan jag använda den eller måste jag använda MEDISANAS?
Svar

29. Går det lika bra att använda uppladdningsbara batterier? Svar

30. Under träning vill jag ofta kolla hur min fysiska form är, men när jag mäter blodtrycket med min MEDISANA blodtrycksmätare får jag hela tiden felmeddelande. Går det bara att mäta när jag är utvilad? Svar

31. Min doktor påstår att jag har viss en benägenhet att få arytmi och därför har han avrått mig från att använda elektronisk blodtrycksmätare. Är det riktigt? Svar

32. Min puls kontrolleras med hjälp av hjärtstimulator. Kan jag använda min MEDISANA blodtrycksmätare för att kolla den? Svar

33. Går det att använda min MEDISANA blodtrycksmätare högt uppe i bergen där luften är tunn?
Svar

34. Går det att använda min MEDISANA blodtrycksmätare när jag åker ambulans även när den rör sig, ombord på flygplan eller när jag åker tåg? Svar

35. Jag har hört att somliga apparater mäter blodtrycket under tiden hjärtat fylls på med blod, medan MEDISANA blodtrycksmätare liksom de flesta märken gör det medan hjärtat töms på blod. Vilken typ ger det noggrannaste resultatet? Svar

36. Hur länge kan jag räkna med att min MEDISANA blodtrycksmätare kommer att hålla? Svar

37. Är min MEDISANA blodtrycksmätare vattentät? Svar


ALLMÄNNA FRÅGOR OM BLODTRYCKET

38. Vilket blodtryck anses vara normalt, och när bör jag söka läkarhjälp? Svar

39. Vad exakt betyder uttrycket ‘Förhöjt blodtryck vid åsynen av doktor i vit rock'? Svar

40. Finns det något samband mellan blodtrycket och en persons ålder? Svar

Medicinska frågor och åsikter

41. Är det sant att blodtrycket oftast mäts via oscillometertekniken? Vad innebär det?
Svar  

42. Vad är viktigt att tänka på när man själv tar blodtrycket? Svar

43. Är blodtrycksmätare som manschetten sätts på handleden lämplig för att ta blodtrycket hemma? Svar

44. Är det möjligt att mediciner kan sänka blodtrycket för mycket? Svar

45. Kan blodtryckssänkande mediciner ge biverkningar ibland? Svar

46. Finns det vissa sportgrenar jag bör undvika om jag har högt blodtryck? Svar

FRÅGOR JAG KAN BEHÖVA STÄLLA NÄR BLODTRYCKET VERKAR VARA OSANNOLIKT  

1. Min doktor påstår att alla elektroniska blodtrycksmätare är värdelösa och att det bara är erfarna läkare eller sjuksystrar som kan ta det. Hur noggrann är MEDISANAS blodtrycksmätare vid mätning av blodtrycket?

MEDISANAS elektroniska blodtrycksmätare mäter blodtrycket med den så kallade  'oscillometermetoden'. Den har accepterats över hela världen och har använts dagligen i över trettio år på sjukhus där det är viktigt blodtrycket mäts noggrant. Den mäter blodtrycket med största precision genom att analysera de svängningarna i trycket som blir när luften pyser ut ur manschetten.
Tillbaka till början

Det är viktigt att komma ihåg att med MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare får man fram det exakta blodtrycket, och då det är där som man är som mest avkopplad är den idealisk för hemmabruk.

Det går inte att utesluta läkares personliga inflytande spelar en roll vid mätning av blodtrycket, och det händer då ofta att det inte är patienters verkliga blodtryck har får fram, då få är så avslappade som de är hemma.

Medicinskt sett har det bevisats att resultatet blir mer exakt när doktorn låter bara 2-3 mm kvicksilver luft per sekund pysa ut ur manschetten när han tar blodtrycket. Det förekommer att läkare och sjuksystrar ställer om blodtrycksmätaren för att få mer luft att pysa ut per sekund, och då blir inte resultatet lika exakt.

Folk tar blodtrycket flera gånger efter varandra tack vare att elektroniska blodtrycksmätare är så lätta att använda och det är roligt att mäta ens eget blodtryck. Det är helt normalt att inte alltid få samma blodtryck. Även om doktorn skulle ta blodtrycket tre, fyra gånger efter varandra (det görs aldrig) skulle blodtrycket bli olika.

Tillbaka till början

2. Jag förväntar mig att blodtrycket skall vara detsamma varje dag jag tar det med min MEDISANA blodtrycksmätare, men det är alltid olika. Kan den vara felaktig?

Blodtrycket hos människan är aldrig konstant utan det varierar ständigt. Även under normala förhållanden kan blodtrycket på kort tid ändras så mycket som 30 mm kvicksilver. Det är alltså helt normalt att blodtrycket skiftar från gång till gång. Det är så gott som omöjligt att bibehålla exakt samma fysiska förhållanden mellan gångerna då mycket distraherar under dagen (prat, oljud, man rör sig o.s.v.)

Därför är det genomsnittet av mätningar (om liknande förhållanden råder) som gjorts flera dagar i streck under liknande omständigheter och vid samma tidpunkt som är ditt verkliga blodtryck. För att åskådliggöra detta så antar vi att man tar blodtrycket en timme efter middagen tre dagar i följd, och då vet man att det kommer att vara ungefär detsamma varje dag. Medelvärdet av dessa tre är det sanna blodtrycket.
Tillbaka till början

3. Min doktor säger att mitt blodtryck är 150 över 100, men när jag tar det hemma hos mig med MEDISANA-apparaten brukar det ligga på omkring 135 över 95?

En orsak kan vara att du inte är lika avslappad hos doktorn som du är hemma. Det gör automatiskt att blodtrycket går upp. Det kan röra sig om 15 mm kvicksilver lägre blodtryck när du är avslappad.

Vidare är det normalt att människors blodtryck varierar under dagen. Det kan ändras upp till 30 mm kvicksilver under en kort tidsrymd, och beror på vilka aktiviteter man ägnat sig åt (sport, koncentration, stress, magproblem o.s.v.....).

Därför bör du ta blodtrycket vid samma tid varje dag och under liknande förhållanden, till exempel på kvällstid en timme efter maten.

Man får inte heller glömma att varje tillverkare ger sina råd om hur deras apparater fungerar när blodtrycket mäts. Skillnader mellan de olika märkena och läkare som mäter blodtrycket med stetoskop beror delvis på deras respektive färdighet. Det är samma sak som att jämföra två läkare som använder stetoskop när de tar blodtrycket, då man vet att bägge får olika resultat.
Tillbaka till början

4. Jag har lärt mig att blodtrycket växlar under dagen och att det är naturligt att det blir olika resultat. Hur vet man då vilket som är mitt verkliga blodtryck?

Medelvärdet du får efter blodtrycket tagits under flera dagar och under samma förhållanden och samma tidpunkt är ditt personliga blodtryck. Till exempel om du tar ditt blodtryck en timme efter middagen tre dagar i rad, så vet man att det kommer att vara ungefär likadant varje dag. Medelvärdet är ditt blodtryck.
Tillbaka till början

5. Innan jag köpte MEDISANA-blodtrycksmätaren använde jag ett märke tillverkad av en annan firma. Hur kommer det sig att blodtrycket inte är detsamma med MEDISANA-mätaren?
 
De flesta blodtrycksmätare använder den ’oscillometriska metoden’, och varje tillverkare har egna sätt att analysera systoliska- och diastoliska mätvärden. Det är därför naturligt att det blir skillnader i blodtrycket mellan olika märken. Det har också många kliniska undersökningar bevisat.

MEDISANA har många års erfarenhet och har lärt sig att tolka kroppens signaler och med hjälp av dem noggrant komma  fram till det verkliga blodtrycket. Att MEDISANAS blodtrycksmätare tar blodtrycket exakt har många omfattande kliniska undersökningar bevisat som senare verifierats av neutrala medicinska centra som tillämpade internationellt accepterade principer.

Olika tillverkare tillämpar egna metoder som de noggrant studerat och vet att deras apparat passar den genomsnittliga befolkningen. Det finns alltid individer som föredrar ett märke över att annat. Man kan jämföra det med två läkare med  olika färdighet i att ta folks blodtryck och som tar det med stetoskop; de får oftast olika resultat.

En ytterligare orsak är att blodtrycket inte är desamma mellan mätningar. Det är faktiskt svårt att bibehålla exakt samma förhållanden mellan varje mätning. Därför är det inte ovanligt att ens blodtryck växlar trots att man tar det flera gånger efter varandra med samma apparat. Orsaken är att varje människas fysiska förhållanden ständigt växlar mellan mätningar och beror ofta på distraherande faktorer  (ljudet av folk som pratar, folk rör sig fram och tillbaka, o.s.v.)!

Innan det är möjligt att göra jämförelser mellan två märken måste man få bort så många distraherande faktorer som möjligt och man måste noggrant följa tillverkarens rekommendationer i instruktionsboken. Varje gång man tar blodtrycket  måste man vara noga med att det sker under liknande omständigheter och vid samma tidpunkt. Tag det lugnt och vänta minst tre minuter innan blodtrycket tas igen. Testa alla märken flera gånger och jämför medelvärdena. Bara efter det är gjort är det möjligt att fastställa skillnader mellan dem.
Tillbaka till början

6. Hur kan jag vara säker på att blodtrycksmätaren fortfarande tar det exakta blodtrycket  efter jag använt den i många år eller efter den fallit golvet?

Fungerar apparaten kan du vara tämligen säker på att den mäter exakta blodtrycket.  Om du råkat tappa den och den efteråt fungerar normalt behöver du inte oroa dig. Komponenten som mäter blodtrycket förvaras i den i förväg programmerade datamaskinen. Antingen fungerar den mjukvaran eller så gör den det inte. Andra delar som också bistår vid blodtrycksmätningen är utblåsningsventilen och tryckdetektorn; bägge ligger väl skyddade för att kunna motstå fysisk åverkan och långvarigt bruk.

Oavsett detta, och i enlighet med internationella principer, rekommenderar vi att du har apparaten testad vartannat år av en auktoriserad MEDISANA agent.
Tillbaka till början

7. Varför är det rådligt att ha blodtrycksmätaren testad och när bör jag göra det?

MEDISANA blodtrycksmätaren är av hög kvalitet och förblir pålitlig i många år. Som en extra försiktighetsåtgärd, och i enlighet med internationella principer, rekommenderar vi att  den vartannat år lämnas in för testning till MEDISANAS kundtjänst.
Tillbaka till början

8. Vilken blodtrycksmätare är pålitligast, den som mäter blodtrycket i handleden eller i överarmen?

Bägge sätten är pålitliga. Men varje människas blodådror och vävnader varierar och därför finns det personer som föredrar ena sättet framför det andra.

Handlederna hos vissa människor ger ifrån sig svaga signaler vilket gör det svårt för sökaren att finna dem och då får man ett felmeddelande.

När du mäter blodtrycket med handleden är apparaten känsligare då den fordrar att du håller handen absolut stilla. Minsta rörelse resulterar i felmeddelande. Kom därför ihåg att du håller handleden och handen absolut stilla under pågående mätning!

Det är vidare viktigt att manschetten fästs i nivå med hjärtat under mätningen. Det är inte lika lätt att göra med handleden och kan resultera i felmeddelande. När man sätter manschetten så lite som 10 cm ovanför hjärtat blir blodtrycket 8 mm kvicksilver för lågt medan det blir 8 mm kvicksilver för högt om man sätter den 10 mm nedanför hjärtat!

Handledens artärer ligger mera ytligt än vad överarmens gör och är därför inte så isolerade som överarmens. Hos somliga individer kan det därför gå lättare att ta blodtrycket i handleden.

Bägge sätten är likvärdiga och mäter blodtrycket noggrant. Men många faktorer kan påverka mätningen och därför är det säkrast att jämföra bägge sätten och välja det som visar sig vara mest konsekvent. Skulle bägge sätten vara likvärdiga bör du välja överarmen då mätning där är pålitligare.
Tillbaka till början

9. Är manuell mätning lika pålitlig som automatisk?

Bägge systemen mäter blodtrycket noggrant. De automatiska apparaterna är utrustade med en elektrisk pump istället för gummibollen som tidigare användes för att pumpa upp manschetten. Bägge metoderna ger exakt blodtryck.
Tillbaka till början

10. När jag tar blodtrycket med min MEDISANA- blodtrycksmätare är det systoliska detsamma som  när min doktor tar det, men det diastoliska skiljer sig då det är ungefär 10 mm kvicksilver högre? Hur kommer sig det?
En viss grad av färdighet fordras av den som tar blodtrycket då de måste ha lärt sig det inbördes förhållandet mellan det diastoliska och det systoliska blodtrycket och att det är komplicerat
Tillbaka till början

11.  Jag mäter ofta blodtrycket hemma flera gånger med min MEDISANA-blodtrycksmätare, och i början är blodtrycket det rätta. Men varför blir det plötsligt mycket lägre efter ungefär den femte mätningen?

Orsaken kan vara att du inte väntade tillräckligt länge mellan mätningar och efter du lossat på manschetten, och då kan fortfarande mycket blod finnas kvar som stagnerat i området.
Tillbaka till början

12. Mäter min MEDISANA-blodtrycksmätare blodtrycket lika noggrant när jag är gravid?

Ja, det gör ingen skillnad. Kolla blodtrycket ofta då havande kvinnor ibland får en åkomma som kallas eklampsi. (Ungefär 10 % av alla havande kvinnor har högt blodtryck under väntetiden  /= preeklampsi/. Omkring 10 % av dem får eklampsi).
Tillbaka till början

Frågor som rör: Mätningsprestanda

13. Under vilka förhållanden är det bäst att ta blodtrycket?

VILLKOR FÖR MÄTNING AV BLODTRYCKET

1. Ta blodtrycket under liknande förhållanden och se till att du har det lugnt och stilla omkring dig. Gör det samma tid varje dag, exempelvis på kvällen en timme efter middagen.  

2. Sitt i en lugn hörna.

3. Undvik att ätande, rökande och all hård fysisk verksamhet omedelbart före du tar blodtrycket.

4. Vila flera minuter före du tar blodtrycket.

FÖRBEREDELSER INNAN BLODTRYCKET TAS

5. Kolla att din arms tjocklek inte överstiger den som anges på manschetten.

6. Följ instruktionsbokens anvisningar noga hur du sätter manschetten på armen.

7. Fäst manschetten och se till att den sitter stadigt men inte för hårt.

8. Var försiktig när du rullar upp ärmen så att den inte stryper blodflödet i överarmen. Är skjort- eller blusärmarna tunna behöver du inte rulla upp dem då de inte hindrar  blodtrycksmätningen.

9. Koppla manschetten till blodtrycksapparaten, knäpp på den och följ instruktionerna vid uppumpningen av trycket.

10. Glöm inte att handleden måste hållas i samma höjd som hjärtat när du använder sådan mätare! Avviker det så lite som 10 cm kan det leda till felläsning på 8 mm kvicksilver.

UNDER BLODTRYCKSMÄTNINGEN

11. Sitt absolut stilla.

12. Spänn inga muskler i armen medan blodtrycket mäts.

13. Andas normalt och prata inte.

14. Om du har för avsikt att ta blodtrycket flera gånger efter varandra måste du vänta åtminstone en minut innan du gör det igen.
Tillbaka till början

14. Hur ofta och när på dagen är det bäst att mäta blodtrycket med min MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare?
Ju oftare du tar blodtrycket ju bättre är det! Men du måste vara beredd på att människans blodtryck ständigt växlar och därför kommer det att variera från gång till gång. För att du skall kunna få en rimlig jämförelse bör du se till att du tar blodtrycket under liknande förhållanden varje dag. Ta det exempelvis en timme efter middagen när du vet att du får vara ifred utan någon stör d och se till att du är avkopplad.
Tillbaka till början

15. Vad betyder meddelanden såsom “Error 1”, “Error 3”, o.s.v?
MEDISANA blodtrycksmätare är konstruerade för att med största noggranhet mäta blodtrycket, men gör det bara under ideala förhållanden. Om sökaren störs av någon oklarhet under mätningen ”talar” apparaten om vad det är i form av felmeddelande. I instruktionsboken står att läsa vad de olika felmeddelandena kommer sig av.
Tillbaka till början

16. Vilken arm är den lämpligaste att ta blodtrycket på, den vänstra eller den högra?
Vi rekommenderar att du från första början provar vilken arm som har det högsta blodtrycket när du tar det på överarmen. Den armen använder du i fortsättningen. Blodtrycksmätare där blodtrycket mäts i handleden är avsedda enbart för den vänstra armen.
Tillbaka till början

17. Min arms tjocklek ligger utanför den angivna gränsen. Vad gör jag?

Om du använder MEDISANA blodtrycksmätaren avsedd för överarmen passar standardmanschetten armtjocklekar mellan 22 och 32 cm. Om din överarm är tjockare behöver du en större manschett som passar tjocklekarna 32- 42 cm. Handledsmanschetten passar armtjocklekar mellan 13.5 och 19.5 cm. Ovanstående mått passar flertalet människor. För dem som har smalare eller tjodkare armar lämpar sig inte våra elektroniska blodtrycksmätare. Rådgör med din doktor hur du kan mäta blodtrycket själv hemma.
Tillbaka till början

18. Min överarm är ovanligt smal, ja smalare än den angivna undre gränsen för normalmanschetten. Kan en blodtrycksmätare som är avsedd för handleden även användas på överarmen om den skulle passa?

Nej! Blodtrycksmätare avsedda för handleden använder en helt annan mätningsteknik som tagit hänsyn till handledens uppbyggnad. Därför går det inte att mäta blodtrycket i överarmen istället, även om manschetten passar.
Tillbaka till början

19. Går det bara att sätta manschetten på överarmen, eller går det lika bra att sätta den på t.ex. underarmen eller benet?

Manschetter avsedda för överarmen kan bara mäta blodtrycket på vänster eller höger arm. Försäkra dig om att din armtjocklek är inom de angivna måtten.

Blodtrycksmätare avsedda för handleden måste göra det på vänsterarmen.

Följ instruktionerna noga! Även om manschetten passar på andra ställen så går det inte att använda den där då den är avsedd enbart för överarmen eller vänstra handleden och ditt blodtryck blir fel.
Tillbaka till början

20. Vad händer om jag inte placerar manschetten på samma nivå som hjärtat?

Det är viktigt att manschetten sätts på samma nivå som hjärtat medan blodtrycket tas. Skulle du placera den tio centimeter ovanför hjärtat blir det åtta mm kvicksilver för lågt blodtryck, medan om du placerar den tio centimeter nedanför hjärtat blir blodtrycket åtta mm kvicksilver för högt.
Tillbaka till början

21.  Hur länge behöver jag vänta mellan varje gång jag tar blodtrycket?

Om din avsikt är att ta blodtrycket många gånger efter varandra bör du vänta minst en minut.
Tillbaka till början

22. Jag bytte batterier nyligen, och redan efter jag använt blodtrycksmätaren ungefär 50 gånger var de slut. Är det normalt?

MEDISANA blodtrycksmätare kommer utrustade med batterier av högsta kvalitet med lång hållbarhet. Undersökningar visade att de varade 400 gånger (standardbatterier enbart 250 gånger).

Är du inte nöjd med hållbarheten på batterier kolla följande:

Var det ett standardbatteri eller långtidsbatteri du bytte till? För din upplysning så varar ett standard batteri hundratals gånger!

Hur gammalt var batteriet? Batterier som får ligga för länge blir successivt svagare.

Var det ett nytt batteri eller var det redan använt?

Somliga batterier fungerar fint när de sätts in i andra apparater (väckarklockor till exempel) för att de inte behöver lika hög spänning som blodtrycksmätare.

Uppladdningsbara batterier blir tomma kvickare då de aldrig har samma kapacitet ens efter uppladdning, jämfört med de som inte går att ladda om!

Den omgivande temperaturen spelar en viss roll, då batterier inte är lika effektiva om de används i temperaturer som understiger 15°C!
Tillbaka till början

Frågor som rör: produkter

23. Hur går det till när MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare tar folks blodtryck?

MEDISANA elektroniska blodtrycksmätare använder den så kallade ‘oscillometriska metoden’. Den har accepterats överallt i världen och har dagligen använts i över trettio år på sjukhus där det är väsentligt att ta det exakta blodtrycket.  Metoden får fram det genom att analysera trycksvängningarna under det luften pyser ut ur manschetten. Stetoskop eller mikrofon behövs inte.
Tillbaka till början

24. Vad betyder “fuzzy logic”?

“fuzzy logic” kallas en långt framskriden teknik som används vid kontrollen av tekniska komponenter med mikroprocessor.

Fördelarna för konsumenten är att apparatens automatik mäter det systoliska blodtrycket i det rätta ögonblicket under uppumpningen. Med den mättekniken vet man att det noggrant läser blodtrycket och att man kan lita på resultatet.
Tillbaka till början

25. Går det att använda vilken manschett som helst så länge den passar?

MEDISANA blodtrycksmätare kan bara garantera mätningen om den görs med en MEDISANA manschett. Är armens tjocklek mellan 22 och 32 cm, använd MEDISANA manschetten märkt ’M’. Är den mellan 32 och 42 cm, använd MEDISANA manschetten märkt ’L’.
Tillbaka till början

26. Går det att tvätta manschetten?
Nej, våra manschetter är inte tvättbara. Den kunde krympa och då mäter den inte blodtrycket rätt längre. Men vid normalt användande skall den inte behöva tvättas. Fläckar går i regel att tvätta bort med hjälp av en fuktig trasa efter den blötts i svag tvållösning.
Tillbaka till början

27. Hur många gånger kan manchettens Velcro låsmekanism öppnas och stängas?
Manschettens Velcro låsmekanism kan öppnas och stängas åtminstone 10.000 gånger. Den kan säkert fungera ännu  längre, men vi avslutade testandet då eftersom blodtrycksmätaren borde ha använts i tio år, och till och med under abnormala förhållanden.
Tillbaka till början

28. Jag äger redan en elomkopplare. Kan jag använda den eller måste jag använda MEDISANAS?
MEDISANA blodtrycksmätare behöver tillföras en alldeles speciell elkraft. Den går bara med batterier eller elomkopplaren som följer med MEDISANA blodtrycksmätaren. Den är specialgjord för våra produkter.
Tillbaka till början

29. Går det lika bra att använda uppladdningsbara batterier?
VI REKOMMENDERAR INTE ATT UPPLADDNINGSBARA BATTERIER ANVÄNDS FÖR VÅRA BLODTRYCKSMÄTARE.

Elektroniska blodtrycksmätare behöver jämn eltillförsel. Även om batteriet är nyladdat är kapaciteten lägre än hos vanliga batterier. Uppladdningsbara batterier töms mycket snabbare än vanliga batterier och då räcker eltillförseln inte till för våra apparater. De som använder dem behöver ofta ladda om, och då det blir besvärligt mäter de inte blodtrycket lika ofta som de annars skulle ha gjort. Märk väl att eltillförseln inte ger något avkall på hur noggrant mätningen sker! Så fort eltillförseln blir för låg ger den en speciell signal.

Så länge apparaten registrerar blodtrycket kan du lita på den!
Tillbaka till början

30. Under träning vill jag ofta kolla hur min fysiska form är, men när jag mäter blodtrycket med min MEDISANA blodtrycksmätare får jag hela tiden felmeddelande. Går det bara att mäta när jag är utvilad?

MEDISANA blodtrycksmätare använder den så kallade 'oscillometriska metoden' när den tar blodtrycket. Metoden läser blodtrycket enbart när du är avkopplad och under lugna förhållanden. Vid rörelse skakar hela kroppen, och då är det svårt för apparaten att finna signalerna som fordras för att kunna mäta blodtrycket. Därför erhåller du felmeddelande när du mäter blodtrycket under träning.
Tillbaka till början

31. Min doktor påstår att jag har viss en benägenhet att få arytmi och därför har han avrått mig från att använda elektronisk blodtrycksmätare. Är det riktigt?

Det är enbart om du lider av svår arytmi som den oscillometriska metoden inte fungerar. Om du bara missar ett hjärtslag ibland behöver du inte oroa sig. Men lider du av svår arytmi bör du inte ta blodtrycket hemma med den oscillometriska metoden.
Tillbaka till början

32. Jag har en hjärtstimulator inplanterad som kontrollerar min puls. Kan jag använda min MEDISANA blodtrycksmätare när jag kollar den?

För alla elektroniska blodtrycksmätare tar det mycket mindre än en minut att mäta pulsen. När du är utrustad med hjärtstimulator måste pulsen räknas under minst en minut eller längre. Därför lämpar sig inte elektroniska apparater för detta.
Tillbaka till början

33. Går det att använda min MEDISANA blodtrycksmätare högt uppe i bergen där luften är tunn?
Varje gång du knäpper på MEDISANA blodtrycksmätaren  anpassar den sig till det rådande atmosfäriska trycket. Trycket inne i MEDISANA blodtrycksmätaren justeras automatiskt till det som råder i omgivningen. Svaret är alltså ja, det går alldeles utmärkt att ta blodtrycket även när lufttrycket är lågt.
Tillbaka till början

34. Går det att använda min MEDISANA blodtrycksmätare när jag åker ambulans även om den rör sig, ombord på flygplan eller när jag åker tåg?

MEDISANA blodtrycksmätare använder den 'oscillometriska metoden' vid mätning av blodtrycket. Det är då viktigt att du sitter i en lugn och stilla omgivning då vibrationer
gör att det inte går att finna signalerna. Du får då ideligen felmeddelanden och det blir nödvändigt att ta blodtrycket flera gånger innan du får veta vad det verkliga blodtrycket är.

Tillbaka till början

 

35. Jag har hört att somliga apparater mäter blodtrycket under tiden hjärtat fylls på med blod, medan MEDISANA  blodtrycksmätare, liksom de flesta märken, gör det under tiden hjärtat töms på blod. Vilken typ är den pålitligaste?

MEDISANA blodtrycksmätare tar blodtrycket under tiden blodet strömmar ut ur hjärtat. Det har inte gått att bevisa om en metod är bättre än den andra, och så vitt vi vet undersöks inte heller någon metod ur medicinsk synvinkel. Därför finns det ingen som för närvarande kan säga om en metod är fördelaktigare än den andra. När blodtrycket tas fylls först manschetten med luft tills artärens blodflöde stoppar, och därefter släpper man sakta ut luften, och det är då apparaten tar blodtrycket. De senaste åren har blodtrycksmätare kommit på marknaden som mäter blodtrycket under uppumpningsstadiet. Teoretiskt sett borde den metoden vara lika pålitlig, men eftersom inga kliniska undersökningar gjorts finns det alltför många obesvarade frågor. Den medicinska litteraturen diskuterar sällan metoden. Det finns en sak som expertisen bekymrar sig över med uppumpningsmetoden, speciellt eftersom den använder överarmen, och det är att efter den funnit det systoliska blodtrycket så pyser luften plötsligt ut och blod rusar då tillbaka till armen alldeles för snabbt vilket kan leda till cirkulationsproblem. När ovanstående aspekter tas i anspråk är det förståeligt att ingenting talar för att den ena metoden är bättre än den andra. En ytterligare aspekt är att så få kliniska data finns tillgängliga där blodtrycket tas under uppumpningen och att tekniken togs i bruk så nyligen. Från medicinsk synvinkel har den ännu inte testats tillräckligt, och då finns det för många obesvarade aspekter som behöver bli undersökta.  

Tillbaka till början

36. Hur länge kan jag räkna med att min MEDISANA blodtrycksmätare kommer att hålla?

MEDISANA blodtrycksmätare är av högsta kvalitet för att motstå tidens tand och därför håller de länge. De viktigaste komponenterna ligger väl skyddade så att blodtrycket alltid blir noggrant läst. Vi släpper bara ut nya produkter på marknaden efter vi noggrant testat nyckelkomponenterna, och det är på det sättet vi  hoppas att de kommer att hålla så länge apparaterna är i bruk. Mestadels testas de för att hålla på 5-10 år under normalt slitage hemma. Trots det, enligt internationella principer, rekommenderar vi att apparaten testas av specialist vartannat år. Följer du reglerna i instruktionsboken kommer din MEDISANA blodtrycksmätare att hålla i många år. Det beror förstås på hur du handskas med den, och vi garanterar inte att den kommer att hålla i tio-tjugo år då elektroniska komponenter går sönder av olika orsaker. Kom ihåg att manschetten slits efter långvarigt bruk och kan börja läcka, speciellt om den ofta pumpas upp för mycket.

Tillbaka till början

37. Är min MEDISANA blodtrycksmätaren vattentät?  

Nej! Och den bör inte inte förvaras i temperaturer över 50ºC.

FRÅGOR: ALLMÄNT OM HUR DU GÖR NÄR DU TAR  BLODTRYCKET  

38. Vilket blodtryck anses vara normalt, och när bör jag söka läkarhjälp?

Tabellen som följer nedanför visar de senaste uppgifterna som Världhälsoorganisationen (WHO) kom ut med i maj 1999:

* Som en riktlinje kan sägas att det systoliska blodtrycket bör ligga på 130 mm kvicksilver och det diastoliska blodtrycket på 85 mm kvicksilver. Det optimala systoliska blodtrycket bör inte överstiga 120 mm kvicksilver och det diastoliska inte 80 mm kvicksilver.  

** Högt blodtryck anses vara måttligt när det systoliska blodtrycket ligger på 160-180 mm kvicksilver och det diastoliska på 100-110  (grad 2). Högt blodtryck klassificeras som varande svårt när det systoliska blodtrycket överstiger 180 mm kvicksilver och det systoliska 110 mm kvicksilver (grad 3).

  

MiliBar (mätt i mm kvicksilver)

Systoliska (den övre gränsen)

Diastoliska (den undre gränsen)

Blodtryck lågt

Mindre än 100

Mindre än 60

Blodtryck normalt

100-140

60-90

Blodtryck högre än normalt

140-160

90-100

Blodtryck högt **

Mer än 160

Mer än 100

 

Vi rekommenderar att du mäter blodtrycket ofta och diskuterar det med din doktor. Om det systoliska blodtrycket regelbundet är högre än 140 och/eller det diastoliska är mer än 90 bör du söka läkare. Det är normalt att blodtrycket växlar och ibland är högre, ibland lägre, och det är inget att oroa sig över även om det ibland skulle överstiga ovanstående värden. Men händer det ofta måste du söka läkare.

Tillbaka till början

 

39. Vad exakt betyder uttrycket ‘Förhöjt blodtryck vid åsynen av doktor i vit rock'?

White Coat Hypertension (WCH) kallar man på engelska fenomenet när blodtrycket ofta är högre när doktorn eller en sjuksköterska tar det (doktorn uppträder vanligtvis i vit rock). Automatiskt blir många nervösa  och spända i sjukhusmiljö, och det får blodtrycket att stiga. Problem uppstår när blodtrycket är normalt hemma, men varje gång doktorn tar ett är det högt. Ett bra sätt att undvika ’vita-rocken-effekten’ är att regelbundet ta trycket hemma. Långvariga undersökningar har bevisat att personer som har högt blodtryck närhelst doktorn tar det har en högre risk att det senare i livet ha det permanent. Detta är ytterligare ett bevis för att det är viktigt att kolla blodtrycket ofta.

40. Finns det något samband mellan blodtrycket och  en persons ålder? 

Det är vanligare att äldre folk har högt blodtryck jämfört med yngre, och det beror på att blodådrornas elasticitet minskar ju äldre man blir. Oavsett det får blodtrycket inte överstiga 140/85 mm kvicksilver ens bland äldre. Här nedan tar vi upp några medicinska frågor svarar på dem och ger tips om bästa sättet att ta blodtrycket. De har hämtats och översatts från patientinformation som Swiss Heart Foundation (Schweiziska hjärtstiftelsen) gett ut, och vi är tacksamma för att de tillät oss att göra bruk av den i vår information.

Tllbaka till början

 

Swiss Heart Foundation  

Schwartztorstrasse 18

CH-3000 Bern, Switzerland

  Phone: +41 / 31 388 80 80

Fax: +41 / 31 388 80 88

info@hertzstiftung.ch

 

41. Är det sant att blodtrycket oftast mäts via  oscillometertekniken? Vad innebär det?

På läkarmottagningar och sjukhus är det vanligast att man använder ’ljud metoden’. Det betyder att man tar blodtrycket på traditionellt sätt och lyssnar på hjärtat genom stetoskop. Ljudet man hör är blodet som rusar genom överarmens artärer och luften som pyser ut ur den uppumpade manschetten medan den sakta pyser ut. Det första hjärtslaget som hörs är det systoliska bloctrycket, det sista är det diastoliska blodtrycket. Det anges som om man mätte en kvicksilverpelares höjd då det anges i millimeter (därav ’mm kvicksilver’). Alla blodtrycksmätare som används i hemmen använder Ocillometermetoden. Elektroniska mikroprocessorer I dessa apparater mäter svängningarna som uppstår när blod rusar in och ut ur hjärtat och är vad vi kallar pulsen. Det är alltså inte hjärtslagen som räknas, varken när man använder stetoskop eller mikrofon (sitter inuti manschetten). Blodtrycket och pulsen mäts via optiskt öga. Trots att kvicksilverpelare saknas mäts blodtrycket i mm kvicksilver. Folk med oregelbunden puls bör gå till läkare och få blodtrycket taget.

Tillbaka till början

42. Vad är viktigt att tänka på när man själv tar  blodtrycket?

Det bästa för personer med högt blodtryck är att regelbundet ta det i hemmet eftersom det ger doktorn värdefull upplysning om medicinen som han skrev ut är effektiv. Man bör föra bok efter varje gång man tagit blodtrycket och i särskild kolumn anteckna observationer man gjort såsom: kände mig sjuk, hade yrsel, vaknade på natten, glömde att ta min medicin samt fysiska och/eller mentala problem. Man skall alltid ta blodtrycket i samma arm eller handled på samma tid på morgonen och på kvällen. Man får inte dricka kaffe eller alkohol innan och inte heller röka. Och gör det bara efter du vilat i fem minuter och du är säker på att ingen kommer och stör dig. Håll armen i nivå med hjärtat efter du fäst manschetten i handleden. Jämför ditt blodtryck med det som doktorn får när han tar det. Slutligen bör du regelbundet kolla blodtrycksmätaren (vartannat år). Det kan du göra i affären där du köpte den eller låta tillverkaren göra det.  

Tillbaka till början

43. Är blodtrycksmätare som manschetten sätts på  handleden lämplig för att ta blodtrycket hemma?  

De senaste apparaterna som använder handleden vid mätning av blodtrycket använder sig av den oscillometriska metoden. De är helautomatiska: manschetten pumpas automatiskt upp och luften släpps automatiskt ut med rätt hastighet. Vissa handledsapparater är utrustade med en speciell komponent som stoppar uppumpningen vid ett visst lufttryck (Blodtrycksklocka). Används de på rätt sätt är de rätt pålitliga. Apparater däremot som använder pekfingret när blodtrycket mäts är ganska opålitliga och mäter inte alltid korrekt. Ett exempel är om man inte håller pekfingret absolut stilla och  i nivå med hjärtat eller om de minsta blodkärlen (arteriolerna) i fingret är sammandragna på grund av att händerna är kalla; då blir blodtrycket för lågt.

Tillbaka till början

44. Är det möjligt att mediciner kan sänka blodtrycket för mycket?  

Blodtrycket kan ibland sjunka för mycket till följd av behandlingen. Då uppträder yrsel så fort du stiger upp ur sängen för hastigt eller du böjer dig ner och du känner dig trött och du saknar energi. Om du har något av symptomen kan det vara på grund av att blodtrycket sänkts för mycket och då bör du kontakta doktorn så att han kan justera  medicindosen. Men om du inte känner något särskilt behöver du inte oroa dig utan fortsätt med dosen doktorn skrev ut.

Tillbaka till början

45. Kan blodtryckssänkande mediciner ge biverkningar ibland?

Till att börja med händer det att man får biverkningar av blodtryckssänkande mediciner, t.ex. man känner sig fysiskt eller mentalt trött, får yrsel och problem när blodtrycket plötsligt sjunker för mycket. Kroppen vänjer sig så småningom vid det lägre blodtrycket och då brukar besvären försvinna. Bara ett fåtal personer som tar speciella blodtryckssänkande mediciner kan fortsätta att ha biverkningar. Det finns också vissa mediciner där det inte hjälper att sänka dosen.

Tillbaka till början

46. Finns det vissa sportgrenar jag bör undvika om jag har högt blodtryck?

Man får högt blodtryck när de små förgreningarna i artärerna (arteriolerna) drar ihop sig, och det försvårar blodcirkulationen. När man sätter muskler i arbete vidgas arteriolerna då de behöver mer syrerikt blod. Det är därför bara nyttigt att regelbundet motionera i ungefär en halvtimme. Det kan vara en rask promenad, bergsklättring, joggning, skidåkning, simning (inte tävlingssimning och inte i för kallt eller varmt vatten) och dans. Muskelmassor i rörelse samarbetar rytmiskt. Då ökar pulsen och blodtrycket stiger, men inte alltför mycket. Där finns emellertid aktiviteter som anstränger musklerna på ett sätt så att de inte arbetar rytmiskt, och dem bör man undvika. En sådan sport är tyngdlyftning då blodtrycket stiger för plötsligt.

Tillbaka till början